(On)partijdig?

  Het vinden van interessante egodocumenten, zij het brieven, dagboeken of reisverslagen, is gebonden aan een aantal factoren waarvan de aanwezigheid in de archieven de belangrijkste is. Met name wanneer de historicus op zoek is naar bronnen uit een bepaalde periode, en dan ook nog een bepaalde week, maakt hij het zichzelf en het onderzoek [...]