DE KONING IS DOOD, LEVE DE KONING!

  Dood van den koning. Om drie uren stond aangeplakt dat Z. M. het in de nacht tusschen Vrijdag en Zaturdag had afgelegd. De verslagenheid was algemeen; men betreurde hem als een vader wiens bedoelingen waren geweest om de Nederlanders gelukkig te maken.   Op 17 maart 1849 stierf koning Willem II na een kort [...]